أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
المجتمع

Inglese i plurali dei nomi

أمثلة من مجموعتنا

10000+ نتائج/نتيجة للبحث عن 'inglese i plurali dei nomi'

MODI DEI VERBI 2
MODI DEI VERBI 2 ترتيب المجموعة
بواسطة
IL GENERE - ATTRIBUISCI AD OGNI NOME IL SUO GENERE (aiutati pensando all`articolo che ogni nome vuole). Hai 4 vite.
IL GENERE - ATTRIBUISCI AD OGNI NOME IL SUO GENERE (aiutati pensando all`articolo che ogni nome vuole). Hai 4 vite. صواب أو خطأ
بواسطة
NOMI SINGOLARI E NOMI PLURALI
NOMI SINGOLARI E NOMI PLURALI ترتيب المجموعة
بواسطة
NOMI SINGOLARI E NOMI PLURALI
NOMI SINGOLARI E NOMI PLURALI اضرب الخلد
بواسطة
 Collega i nomi dei mesi in lingua inglese
Collega i nomi dei mesi in lingua inglese المطابقة
بواسطة
Quanti nomi!
Quanti nomi! عجلة عشوائية
بواسطة
I nomi
I nomi اختبار عرض الألعاب
بواسطة
IL GENERE MASCHILE
IL GENERE MASCHILE اضرب الخلد
بواسطة
Analisi grammaticale dei nomi
Analisi grammaticale dei nomi اعثر على العنصر المطابق
بواسطة
cerca i plurali
cerca i plurali اعثر على العنصر المطابق
بواسطة
NOMI SINGOLARI E PLURALI
NOMI SINGOLARI E PLURALI اضرب الخلد
بواسطة
EASY LONDON MAPS
EASY LONDON MAPS مخطط المربعات
بواسطة
ALLA RICERCA DEI NOMI DEI MESI
ALLA RICERCA DEI NOMI DEI MESI البحث عن الكلمات
بواسطة
Collega i nomi dei mesi in lingua inglese
Collega i nomi dei mesi in lingua inglese المطابقة
بواسطة
I NOMI
I NOMI اختبار تنافسي
بواسطة
Nomi comuni e nomi propri
Nomi comuni e nomi propri ترتيب المجموعة
بواسطة
NOME CONCRETO O ASTRATTO? TRASCINA I NOMI NELLA CASELLA GIUSTA. MAESTRA ADELE BARBERIO.
NOME CONCRETO O ASTRATTO? TRASCINA I NOMI NELLA CASELLA GIUSTA. MAESTRA ADELE BARBERIO. ترتيب المجموعة
بواسطة
I colori in Inglese
I colori in Inglese مخطط المربعات
بواسطة
I COLORI IN INGLESE
I COLORI IN INGLESE ترتيب المجموعة
بواسطة
NOMI  SINGOLARI E PLURALI
NOMI SINGOLARI E PLURALI اختبار تنافسي
بواسطة
Analisi grammaticale dei nomi (semplice)
Analisi grammaticale dei nomi (semplice) اعثر على العنصر المطابق
بواسطة
Letter Ii animals 1
Letter Ii animals 1 اضرب الخلد
بواسطة
INGLESE: PREPOSIZIONI
INGLESE: PREPOSIZIONI اختبار تنافسي
بواسطة
COLPISCI I NOMI ALTERATI- MAESTRA ADELE BARBERIO-
COLPISCI I NOMI ALTERATI- MAESTRA ADELE BARBERIO- اضرب الخلد
بواسطة
IL PLURALE DEI NOMI
IL PLURALE DEI NOMI اختبار تنافسي
بواسطة
INGLESE:  AGGETTIVI VARI...
INGLESE: AGGETTIVI VARI... اختبار تنافسي
بواسطة
RICONOSCI I NOMI
RICONOSCI I NOMI الطائرة
بواسطة
I CAN / I CAN` T : Carte dei vocaboli
I CAN / I CAN` T : Carte dei vocaboli بطاقات عشوائية
بواسطة
INGLESE:posti e luoghi
INGLESE:posti e luoghi اختبار تنافسي
بواسطة
Analisi grammaticale dei nomi
Analisi grammaticale dei nomi اعثر على العنصر المطابق
بواسطة
Nomi
Nomi ترتيب المجموعة
بواسطة
NOMI SINGOLARI E PLURALI Joshua-Asia
NOMI SINGOLARI E PLURALI Joshua-Asia ترتيب المجموعة
بواسطة
Analisi grammaticale dei nomi
Analisi grammaticale dei nomi اعثر على العنصر المطابق
بواسطة
QUESTIONS
QUESTIONS عجلة عشوائية
بواسطة
FORMA I NOMI COMPOSTI
FORMA I NOMI COMPOSTI المطابقة
بواسطة
NOMI SINGOLARI-NOMI PLURALI
NOMI SINGOLARI-NOMI PLURALI صواب أو خطأ
بواسطة
 NOMI SINGOLARI-NOMI PLURALI
NOMI SINGOLARI-NOMI PLURALI صواب أو خطأ
بواسطة
I GIORNI DELLA SETTIMANA INGLESE
I GIORNI DELLA SETTIMANA INGLESE المطابقة
بواسطة
Tocca le nuvole con i nomi femminili plurali: BUON VOLO!!
Tocca le nuvole con i nomi femminili plurali: BUON VOLO!! الطائرة
بواسطة
Separiamo i nomi dagli aggettivi
Separiamo i nomi dagli aggettivi ترتيب المجموعة
بواسطة
NOMI ALTERATI:TRASCINA IL NOME NELLO SPAZIO CON L'ALTERAZIONE CORRISPONDENTE.Maestra  Adele Barberio
NOMI ALTERATI:TRASCINA IL NOME NELLO SPAZIO CON L'ALTERAZIONE CORRISPONDENTE.Maestra Adele Barberio ترتيب المجموعة
بواسطة
i
i عجلة عشوائية
بواسطة
I 5 REGNI DEI VIVENTI
I 5 REGNI DEI VIVENTI المطابقة
بواسطة
Inglese
Inglese مطاردة المتاهة
بواسطة
I NUMERI INGLESE
I NUMERI INGLESE المطابقة
بواسطة
I nomi dei miei amici
I nomi dei miei amici اضرب الخلد
بواسطة
I NOMI
I NOMI اختبار تنافسي
بواسطة
Colori italiano- inglese
Colori italiano- inglese المطابقة
بواسطة
I mesi dell'anno
I mesi dell'anno المطابقة
بواسطة
I MESI DELL'ANNO
I MESI DELL'ANNO مخطط المربعات
بواسطة
I NOMI
I NOMI المطابقة
بواسطة
 Nomi singolari/ plurali.
Nomi singolari/ plurali. ترتيب المجموعة
بواسطة
What should I do? Giving Advice
What should I do? Giving Advice افتح الصندوق
بواسطة
 Inglese ripasso
Inglese ripasso المطابقة
بواسطة
I NOMI ALTERATI(CLOZE) MAESTRA ADELE BARBERIO
I NOMI ALTERATI(CLOZE) MAESTRA ADELE BARBERIO الكلمة المفقودة
بواسطة
 NUMERI E NOMI ENTRO IL 1000
NUMERI E NOMI ENTRO IL 1000 اعثر على العنصر المطابق
بواسطة
PASSATO-PRESENTE-FUTURO indica il verbo corretto
PASSATO-PRESENTE-FUTURO indica il verbo corretto اختبار تنافسي
بواسطة
00 DISTINGUI I NOMI IN SINGOLARI E PLURALI
00 DISTINGUI I NOMI IN SINGOLARI E PLURALI اختبار تنافسي
بواسطة
01 DISTINGUI I NOMI IN SINGOLARI E PLURALI
01 DISTINGUI I NOMI IN SINGOLARI E PLURALI اختبار تنافسي
بواسطة