ANG fang - ANG rang, AN Stan - AN ban, INK rink - INK think , ANK thank - ANK rank, UNK bunk - UNK junk, ING ring - ING sting, ANG bang - ANG sang, ONG song - ONG long,

لوحة الصدارة

حزمة تنسيقات

خيارات

تبديل القالب

تفاعلية

استعاده الحفظ التلقائي: ؟