brzeg - "rz" po spółgłosce "b", oprzeć - "rz" po spółgłosce "p", podrzeć - "rz" po spółgłosce "d", strzęp - "rz" po spółgłosce "t", grzyby - "rz" po spółgłosce "g", skrzep - "rz" po spółgłosce "k", chrzęst - "rz" po spółgłosce "ch", rozejrzeć - "rz" po spółgłosce "j", wrzeciono - "rz" po spółgłosce "w", zegarmistrz - "rz" w zakończeniach "-mistrz", harcerz - "rz" w zakończeniach "-erz", malarz - "rz" w zakończeniach "-arz", parzysty - "rz" wymienne na "r", wodomierz - "rz" w zakończeniach "-mierz", księża - "ż" wymienia się na "dz", książka - "ż" wymienia się na "g", drużyna - "ż" wymienia się na "h", każę - "ż" wymienia się na "z", duży - "ż" wymienia się na "ź/zi",

لوحة الصدارة

حزمة تنسيقات

خيارات

تبديل القالب

تفاعلية

استعاده الحفظ التلقائي: ؟