أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
Израчунај разлику најмањег парног броја осме десетице и броја 47., Од броја 83 одузми разлику бројева 31 и 16., Ивана има 45 динара.За играчку јој недостаје још 37 динара. Колико кошта играчка?, Збиру бројева 29 и 7 додај број 15., Милош је купио 58 сличица, па је залепио у албум 33, а остале је дао брату. Колико сличица није залепио у албум?, Јована је прочитала 37 страница једне књиге и остало јој је још да прочита 46 страница. Колико та књига има страница?, Од најмањег парног броја шесте десетице одузми број 38., Највећем парном броју треће десетице додај број 44., У корпи има 52 зелене и црвене јабуке. Колико је црвених јабука у корпи, ако се зна да зелених има 27?, Пекар треба да испече 72 векне хлеба. Испекао је 48. Колико још векни хлеба треба да испече?, Умањеник је 90, а умањилац збир бројева 36 и 52. одреди разлику?, На летовање је отишла група ученика, 25 дечака и 38 девојчица. Колико ученика је на летовању?, На игралишту је 15 девојчица, и 16 дечака више. Колико је дечака на игралишту?, Колико Јанко има новаца када каже да је платио играчку 35 дин. а остало му је 38 динара?, У школском хору пева 34 ученка. На полугодишту се прикључило још 18 дечака и 19 девојчица. Колико их сада пева у хору?.

tekstualni zadaci do 100

بواسطة

لوحة الأوائل

عجلة عشوائية قالب مفتوح النهاية. ولا يصدر عنه درجات توضع في لوحة الأوائل.

قم بزيارة موقع الكمبيوتر المكتبي لتغيير حزمة التنسيقات أو لتغيير الخيارات، أو لإنشاء واجب أو نشاط خاص بك.

تبديل القالب

تفاعلية