1) Slim / Thin a) İnce / Zayıf b) Şişman / Kilolu c) Uzun boylu 2) of medium height a) Orta kilolu b) Orta boylu c) Orta yaşlı 3) Headscarf a) Şapka b) Eldiven c) Baş örtüsü 4) Attractive a) İnatçı b) Çekici c) Yakışıklı 5) Well-built a) Zayıf b) Kilolu c) Yapılı 6) Wavy hair a) Dalgalı saç b) Kıvırcık saç c) Düz saç 7) Straight hair a) Kıvırcık saç b) Düz saç c) Dalgalı saç 8) Blond a) Sarışın b) Esmer c) Kumral 9) Fair hair a) Sarıya yakın saç b) Siyah saç c) Koyu renk saç 10) Generous a) Cömert b) İnatçı c) Cimri 11) Cheerful a) Üzgün b) İnce düşünceli c) Neşeli 12) Talkative a) Suskun b) Konuşkan c) Kıskanç 13) Thoughtful a) Düşünceli b) Kibar c) Yalancı 14) Selfish a) Nazik b) Bencil c) Havalı 15) Outgoing a) Dışa dönük b) İçe dönük c) Kibar 16) Hazel Eyes a) Yeşil gözler b) Koyu kahverengi gözler c) Ela gözler 17) Kind a) Nazik b) Kaba c) Düşünceli 18) Tell the truth a) Yalan söylemek b) Doğru söylemek c) Mantıklı bir şey söylemek 19) Generous a) Sadık b) Şefkatli c) Cömert 20) Helpful a) Destekleyici b) Yardımsever c) Sinsi 21) Share a) Paylaşmak b) Saklamak c) Anlatmak 22) Stubborn a) İnatçı b) Yalancı c) Nazik 23) What is she like? a) O nasıl görünüyor? b) O nasıl birisi? c) O ne sever? 24) What does he look like? a) O nasıl görünüyor? b) O nasıl birisi? c) O ne sever? 25) Punctual a) Geç kalan b) Dakik c) Rahat 26) Middle-aged a) Orta boylu b) Orta kilolu c) Orta yaşlı 27) ... hiking / ... basketball / judo a) go / do / play b) go / play / do c) do / go / play 28) go jogging a) Tempolu yürüyüş b) Kısa koşu c) Doğa yürüyüşü 29) Archery a) Uzun atlama b) Dağ tırmanışı c) Okçuluk 30) get to school a) Okula gitmek b) Okuldan çıkmak c) Okula yürümek 31) haftada bir kez a) once a week b) twice a week c) sometimes 32) haftada üç kez a) twice a week b) third a week c) three times a week 33) Rarely = (eş anlamlısı) a) Never b) Seldom c) Sometimes 34) Goggles a) Spor gözlüğü b) Kask c) Dizlik 35) Helmet a) Kask b) Dizlik c) Yüzme mayosu 36) Bow a) Ok b) Yay c) Fırlatma 37) Pitch a) Gol atmak b) Saha c) Seyirci 38) Spectator a) Seyirci b) Oyuncu c) Görevli kişi 39) Injury a) Hasar b) Yaralanma c) Düşmek 40) Beat / Defeat a) Yenmek b) Yenilmek c) Berabere 41) Draw a) 1:1 b) 2:1 c) 0:1 42) Tournament a) Tur b) Yarış c) Turnuva 43) Grow up a) Yetiştirmek b) Büyümek c) Bestelemek 44) Childhood a) Bebeklik b) Çocukluk c) Yaşlılık 45) Composer a) Besteci b) Ünlü c) Mucit 46) Get married a) Nişanlanmak b) Bestelemek c) Evlenmek 47) Achievement a) Bilim insanı b) Başarı c) İcat 48) Decide a) Karar vermek b) Ayrılmak c) Başlamak 49) Scholarship a) Kredi b) Okul c) Burs 50) Talented a) Besteci b) Yetenekli c) Bilim insanı 51) be born a) Ölmek b) Doğmak c) Büyümek 52) Die a) Ölmek b) Doğmak c) Büyümek 53) Award / Prize a) İcat b) Ceza c) Ödül 54) Writer / Author a) Yazar b) Ressam c) Bilim insanı 55) Receive a) Vermek b) Almak c) Değiştirmek 56) Seal a) Fok balığı b) Deniz c) Devekuşu 57) Paw a) Ayak b) Pati c) Kuyruk 58) Trunk a) Kuyrul b) Fildişi c) Hortum 59) Reptiles a) Tiger - Lion b) Lizard - Alligator c) Eagle - Seagull 60) Carnivore a) Etobur b) Otobur c) Etobur-Otobur 61) Warm-Blooded a) Soğukkanlı b) Sıcakkanlı c) Sürüngen 62) Mammals a) Sürüngenler b) Kuşlar c) Memeliler 63) Majestic a) Heybetli b) Zehirli c) Keskin 64) Poisonous a) Snake b) Eagle c) Shark 65) Wild a) Rüzgar b) Devasa c) Vahşi 66) Dangerous a) Zararsız b) Tehlikeli c) Devasa 67) Devasa a) Enourmous b) Dangerous c) Poisonous 68) Extinct Animals a) Nesli tehlikede olan b) Nesli tükenmiş olan c) Koruma altına alınmış olan 69) Lifespan a) Yaşam alanı b) Yaşam şartları c) Yaşam süresi 70) Prey a) Avcı b) Av c) Tuzak 71) Jungle = ...? a) Wil b) Forest c) Ocean 72) Fur a) Kürk b) Boyun c) Fildişi 73) Graduation a) Mezuniyet b) Eğitim c) Ödül 74) Nobel ... ? a) Award b) Prize c) Gift 75) Apperance:...? a) Slim, wavy, brown b) Kind, punctual, generous c) Tusk, fur, tail 76) Tusk a) Kuyruk b) Fildişi c) Pati 77) Tail a) Pati b) Kulak c) Kuyruk 78) Amusing a) Eğlenceli b) Sıkıcı c) İlginç 79) Informative a) Belgesel b) Bilim c) Bilgilendirici 80) Documentary a) Haber b) Belgesel c) Pembe dizi 81) Discussion a) Haber b) Röportaj c) Tartışma 82) Prefer a) Sevmek b) Tercih etmek c) Nefret etmek 83) Violence a) Şiddet b) Korku c) Eğlence 84) Successfull a) İcat eden b) Hayal kırıklığı c) Başarılı 85) Entertaining a) Bilgilendirici b) Eğlenceli c) Korkutucu 86) Horror a) Komedi b) Aşk c) Korku 87) Couch potato a) Bilim adamı b) TV bağımlısı c) Patates bağımlısı 88) Tv series a) Dizi b) Film c) Tiyatro 89) Some a) Biraz b) Hiç c) Çok 90) Any a) Biraz b) Hiç c) Çok 91) A few = ...? a) Any b) A lot of c) Some 92) Biraz / Birkaç a) Some / Any b) a little / a few c) a little / a lot of 93) "Hiç elma yok" a) There isn't any apples. b) There aren't any apples. c) There are any apples. 94) Soap opera a) Pembe dizi b) Durum komedisi c) Belgesel 95) Sci-fi a) Vahşi batı b) Belgesel c) Bilim kurgu 96) Çöl / Tatlı a) Dessert / Desert b) Desert / Dessert c) Cave / Ocean 97) Fin / Wing / Fur a) Yüzgeç / Kürk / Kanat b) Kanat / Yüzgeç / Kürk c) Yüzgeç / Kanat / Kürk 98) Grassland a) Çayır b) Çimen c) Geze geze 99) Enormous a) Minicik b) Devasa c) İnanılmaz 100) Precaution a) Tahrip etme / yok etme b) Nesli tehlikede / tükenmiş c) Tedbir / önlem

Mert YAZICI : G7 1-2-3-4-5

بواسطة

حزمة تنسيقات

خيارات

لوحة الصدارة

تبديل القالب

تفاعلية

استعاده الحفظ التلقائي: ؟