1) Büyük a) Big b) Small c) Fat 2) Uzun a) Short b) Tall c) Big 3) Yavaş a) Small b) Big c) Slow 4) Hızlı a) Fast b) Slow c) Tall 5) Küçük a) Strong b) Small c) Big 6) Ağır a) Big b) Heavy c) Small 7) İnce, zayıf a) Thin b) Fast c) Tall 8) Yaşlı a) Old b) Heavy c) Sad 9) Güçlü a) Small b) Big c) Strong 10) Güçsüz a) Weak b) Strong c) Big 11) Kısa a) Big b) Small c) Short 12) Zengin a) Rich b) Heavy c) Fast 13) Bisiklete binmek a) Ride a bike b) Run fast c) Walk slowly 14) Yüzmek a) Dream b) Swim c) Talk 15) Hızlı koşmak a) Run fast b) Walk fast  c) Go straight 16) Yükseğe zıplamak a) Run fast b) Play the piano c) Jump high 17) Güzel a) Beautiful b) Old c) Ugly 18) Genç a) Small b) Young c) Old 19) Güçsüz a) Walk b) Weak c) Were

3. Sınıf İngilizce 3. Ünite

بواسطة

حزمة تنسيقات

خيارات

لوحة الصدارة

تبديل القالب

تفاعلية

استعاده الحفظ التلقائي: ؟