1) IL BICCHIERE VA CON a) b) c) 2) IL CUSCINO VA CON IL a) b) c) 3) IL PIATTO VA CON LA a) b) c) 4) LE SCARPE VANNO CON I a) b) c) 5) LA PENNA VA CON a) b) c) 6) il dentifricio va con a) b) 7) Il tavolo va con la a) b)

حزمة تنسيقات

خيارات

لوحة الصدارة

تبديل القالب

تفاعلية

استعاده الحفظ التلقائي: ؟