Общността

Примери от нашата общност

Subitising gingerbread men (easier)
Subitising gingerbread men (easier)
от
Случайни карти
Describing people
Describing people
Викторина
Past Simple
Past Simple
от
Мач
Possessive Pronouns
Possessive Pronouns
Викторина
Ville vs Campagne
Ville vs Campagne
Група сортиране
Parts of the body
Parts of the body
Викторина
Adjectives sort
Adjectives sort
Категоризиране
DISNEY CHARACTERS
DISNEY CHARACTERS
Съвпадение на двойки
Friendship Speaking & Listening
Friendship Speaking & Listening
Случайни колело
2D Shapes!
2D Shapes!
Случайни колело
Plurals
Plurals
Група сортиране
Song Generator
Song Generator
Случайни колело
TO BE
TO BE
Категоризиране
Dice spin bingo
Dice spin bingo
Случайни колело
Punctuation
Punctuation
Викторина
In the sea
In the sea
от
Етикетирани диаграма
Irregular verbs spinner 1
Irregular verbs spinner 1
Случайни колело
Studio 5.1 verbs in different tenses
Studio 5.1 verbs in different tenses
от
Група сортиране
Възстановяване на авто-записаната: ?