Общността

English

Примери от нашата общност

10000+ резултата за "english"

Missing verb (was/were/wasn't /weren't)
Missing verb (was/were/wasn't /weren't) Случайни колело
Label the email template
Label the email template Етикетирани диаграма
Prepositions
Prepositions Викторина
Small Talk
Small Talk Отваряне на кутията
Adverbs of frequency
Adverbs of frequency Викторина
B2 Speaking Part 1 questions - Random cards
B2 Speaking Part 1 questions - Random cards Случайни карти
Elementary Text
Elementary Text Липсваща дума
от
FAMILY
FAMILY Вярно или невярно
Language and structure
Language and structure Група сортиране
oa - oe - ow - oe
oa - oe - ow - oe Мач
Warm-up questions
Warm-up questions Случайни колело
от
Comparatives and Superlatives
Comparatives and Superlatives Случайни колело
Possessive adjectives
Possessive adjectives Съвпадение на двойки
Past Simple Irregular Verbs
Past Simple Irregular Verbs Намери съвпадение
от
 Indefinite article - "a" or "an"
Indefinite article - "a" or "an" Група сортиране
Esol english
Esol english Мач
от
Fruits and vegetables
Fruits and vegetables Група сортиране
Countable/uncountable
Countable/uncountable Група сортиране
Tenses - Missing Word
Tenses - Missing Word Липсваща дума
Describing People - Adjectives
Describing People - Adjectives Група сортиране
Telling the time
Telling the time Мач
Three little pigs
Three little pigs Етикетирани диаграма
Verb " to be"
Verb " to be" Викторина
Present Simple - Missing Verbs
Present Simple - Missing Verbs Липсваща дума
Technology
Technology Съвпадение на двойки
In, at, on (prepositions of place)
In, at, on (prepositions of place) Група сортиране
1. FACT or OPINION?
1. FACT or OPINION? Група сортиране
от
Describing People
Describing People Етикетирани диаграма
money match up
money match up Мач
от
Which word or words are the describing words (adjective)?
Which word or words are the describing words (adjective)? Викторина
Collocations
Collocations Мач
от
Punctuation Game
Punctuation Game Gameshow викторина
Simple tenses, Time expressions
Simple tenses, Time expressions Случайни колело
Simple tenses
Simple tenses Група сортиране
Shops and services Elem ESL
Shops and services Elem ESL Викторина
от
ALPHABET WHEEL
ALPHABET WHEEL Случайни колело
от
Adjectives
Adjectives Съвпадение на двойки
collective nouns 20.2.17
collective nouns 20.2.17 Мач
от
Nouns, Verbs and Adjectives
Nouns, Verbs and Adjectives Група сортиране
Idiom Meanings Part One
Idiom Meanings Part One Мач
Dictionary Quiz
Dictionary Quiz Gameshow викторина
Present Simple - Correct / Incorrect
Present Simple - Correct / Incorrect Викторина
2. Fact or Opinion?
2. Fact or Opinion? Викторина
от
Language Features
Language Features Търсене на дума
Discussions for Speaking and Listening
Discussions for Speaking and Listening Група сортиране
present continuous & simple
present continuous & simple Викторина
от
Present Simple
Present Simple Викторина
adjectives
adjectives Викторина
от
Conjugation - Present Simple
Conjugation - Present Simple Викторина
ILP: L2 FS English - Informal Group Discussion - Useful Expressions
ILP: L2 FS English - Informal Group Discussion - Useful Expressions Група сортиране
от
prepositions quiz 2
prepositions quiz 2 Викторина
от
Alphabetical order
Alphabetical order Да се класира
 PASSIVE VOICE
PASSIVE VOICE Викторина
FOOD - Fruits and Vegetables
FOOD - Fruits and Vegetables Палач
Capital Letters Quiz
Capital Letters Quiz Викторина
Voiced or Voiceless?
Voiced or Voiceless? Група сортиране
Clothes
Clothes Група сортиране
Parts of speech
Parts of speech Група сортиране
Възстановяване на авто-записаната: ?