Общността

English

Примери от нашата общност

10000+ резултата за "english"

Nouns, Verbs and Adjectives
Nouns, Verbs and Adjectives Група сортиране
Idiom Meanings Part One
Idiom Meanings Part One Мач
collective nouns 20.2.17
collective nouns 20.2.17 Мач
от
Dictionary Quiz
Dictionary Quiz Gameshow викторина
Adjectives
Adjectives Съвпадение на двойки
Present Simple - Correct / Incorrect
Present Simple - Correct / Incorrect Викторина
Collocations
Collocations Мач
от
Simple tenses
Simple tenses Група сортиране
Shops and services Elem ESL
Shops and services Elem ESL Викторина
от
Simple tenses, Time expressions
Simple tenses, Time expressions Случайни колело
ALPHABET WHEEL
ALPHABET WHEEL Случайни колело
от
2. Fact or Opinion?
2. Fact or Opinion? Викторина
от
prepositions quiz 2
prepositions quiz 2 Викторина
от
Parts of speech
Parts of speech Група сортиране
Alphabetical order
Alphabetical order Да се класира
 PASSIVE VOICE
PASSIVE VOICE Викторина
Voiced or Voiceless?
Voiced or Voiceless? Група сортиране
FS English - Informal Group Discussion - Useful Expressions
FS English - Informal Group Discussion - Useful Expressions Група сортиране
от
One minute talk
One minute talk Случайни колело
Language and structure
Language and structure Група сортиране
In, at, on (prepositions of place)
In, at, on (prepositions of place) Група сортиране
1. FACT or OPINION?
1. FACT or OPINION? Група сортиране
от
Comparatives and Superlatives
Comparatives and Superlatives Случайни колело
 Indefinite article - "a" or "an"
Indefinite article - "a" or "an" Група сортиране
oa - oe - ow - oe
oa - oe - ow - oe Мач
Fruits and vegetables
Fruits and vegetables Група сортиране
Countable/uncountable
Countable/uncountable Група сортиране
Possessive adjectives
Possessive adjectives Съвпадение на двойки
Tenses - Missing Word
Tenses - Missing Word Липсваща дума
money match up
money match up Мач
от
Describing People
Describing People Етикетирани диаграма
FAMILY
FAMILY Вярно или невярно
B2 Speaking Part 1 questions - Random cards
B2 Speaking Part 1 questions - Random cards Случайни карти
Elementary Text
Elementary Text Липсваща дума
от
Small Talk
Small Talk Отваряне на кутията
Adverbs of frequency
Adverbs of frequency Викторина
Prepositions
Prepositions Викторина
Label the email template
Label the email template Етикетирани диаграма
some, any, a, an - klasa 5
some, any, a, an - klasa 5 Викторина
many, much, lots of
many, much, lots of Викторина
Elem Fruit match up
Elem Fruit match up Мач
от
Question words
Question words Случайни колело
от
Idiom Meanings Part Two
Idiom Meanings Part Two Мач
Story sequencing
Story sequencing Етикетирани диаграма
Present Continuous with the Simpsons
Present Continuous with the Simpsons Викторина
Present simple
Present simple Викторина
Text types -  E1 ESOL
Text types - E1 ESOL Намери съвпадение
How Much/How Many
How Much/How Many Група сортиране
Alphabet
Alphabet Unjumble
Present Simple
Present Simple Викторина
Discussions for Speaking and Listening
Discussions for Speaking and Listening Група сортиране
present continuous & simple
present continuous & simple Викторина
от
adjectives
adjectives Викторина
от
Language Features
Language Features Търсене на дума
Verb " to be"
Verb " to be" Викторина
Telling the time
Telling the time Мач
Christmas random wheel
Christmas random wheel Случайни колело
Present Simple / Present Continuous EF Pre-intermediate
Present Simple / Present Continuous EF Pre-intermediate Случайни колело
Възстановяване на авто-записаната: ?