Общността

Key Stage 1

Примери от нашата общност

10000+ резултата за "ks1"

Memory Game
Memory Game Транспортната лента
emotion pairs elsa minions
emotion pairs elsa minions Съвпадение на двойки
The Gruffalo quiz
The Gruffalo quiz Викторина
YCT1
YCT1 Викторина
Months
Months Търсене на дума
Days of the Week
Days of the Week Случайни колело
House elem
House elem Етикетирани диаграма
от
emotions basic
emotions basic Намери съвпадение
YCT Lesson 3
YCT Lesson 3 Етикетирани диаграма
от
看图造句
看图造句 Съвпадение на двойки
Contractions flip tiles
Contractions flip tiles Намери съвпадение
中文第二册 Lesson 1读一读
中文第二册 Lesson 1读一读 Отваряне на кутията
superhero and princess pairs
superhero and princess pairs Съвпадение на двойки
The Gruffalo matching activity
The Gruffalo matching activity Вярно или невярно
Physical Features Quiz
Physical Features Quiz Викторина
от
christmas quiz
christmas quiz Викторина
Continents Map
Continents Map Етикетирани диаграма
Computer Parts
Computer Parts Етикетирани диаграма
Adjectives
Adjectives Случайни колело
Christmas word search
Christmas word search Търсене на дума
от
Materials KS1
Materials KS1 Мач
от
The uk for Ks1
The uk for Ks1 Етикетирани диаграма
phase 2 tricky words pairs
phase 2 tricky words pairs Съвпадение на двойки
от
Inventions
Inventions Викторина
Gruffalo Quiz
Gruffalo Quiz Викторина
Proper and Common Nouns
Proper and Common Nouns Група сортиране
Adverbs
Adverbs Случайни колело
Our Solar System
Our Solar System Викторина
contractions
contractions Мач
Getting to know you
Getting to know you Случайни колело
от
Phase 5 Tricky Words
Phase 5 Tricky Words Случайни карти
Numbers 1-5
Numbers 1-5 Балон поп
UR, IR, EAR, ER
UR, IR, EAR, ER Група сортиране
от
llythrennau dwbl th a ff
llythrennau dwbl th a ff Група сортиране
от
Subtraction
Subtraction Викторина
от
Lesson 2 认字
Lesson 2 认字 Случайни колело
第一课(英文+汉字)
第一课(英文+汉字) Мач
от
noun, adjective, adverb and verb sorting
noun, adjective, adverb and verb sorting Група сортиране
blending cvc
blending cvc
от
Guess the material
Guess the material
от
Computer parts and Functions
Computer parts and Functions Мач
Die Familie von Peppa
Die Familie von Peppa Етикетирани диаграма
Suffixes -ful, -less
Suffixes -ful, -less Мач
Types of sentences!
Types of sentences! Викторина
Label the United Kingdom with countries and water
Label the United Kingdom with countries and water Етикетирани диаграма
от
past tense suffix rules
past tense suffix rules Група сортиране
от
Weather french
Weather french Викторина
от
2nd, 3rd & mixed conditionals
2nd, 3rd & mixed conditionals Случайни колело
Autumn Memory Game
Autumn Memory Game Транспортната лента
Can you name the planets in our Solar System?
Can you name the planets in our Solar System? Етикетирани диаграма
What animal
What animal Намери съвпадение
Seasons
Seasons Група сортиране
Recycling
Recycling Група сортиране
Phase 1 rhyming words
Phase 1 rhyming words Група сортиране
past tense verbs
past tense verbs Викторина
Synonyms game
Synonyms game Мач
Internet Safety
Internet Safety Вярно или невярно
Възстановяване на авто-записаната: ?