Общността

Key Stage 2 English

Примери от нашата общност

10000+ резултата за "ks2 english"

group sort question marks exclamation marks
group sort question marks exclamation marks Група сортиране
Homophones
Homophones Липсваща дума
от
Modal verbs
Modal verbs Случайни колело
imperative verbs match up
imperative verbs match up Мач
от
Suffixes - less, ness, ful, ly
Suffixes - less, ness, ful, ly Категоризиране
Conjunctions match up game
Conjunctions match up game Мач
от
Present Perfect sentences - fill gap
Present Perfect sentences - fill gap Намери съвпадение
от
Wheel of sentence starters for non chronological reports
Wheel of sentence starters for non chronological reports Случайни колело
Dis prefix match up
Dis prefix match up Мач
Apostrophe
Apostrophe Намери съвпадение
Possessive apostrophe - singular nouns
Possessive apostrophe - singular nouns Вярно или невярно
Homophones Quiz
Homophones Quiz Викторина
от
past tense verbs match up
past tense verbs match up Мач
от
Feelings Inference
Feelings Inference Група сортиране
от
There their theyre sort
There their theyre sort Група сортиране
expanded noun phrases
expanded noun phrases Намери съвпадение
silent letters
silent letters Група сортиране
able and ible endings
able and ible endings Група сортиране
Group sort proper nouns and common nouns
Group sort proper nouns and common nouns Група сортиране
от
Idioms
Idioms Викторина
Simile Quiz
Simile Quiz Викторина
от
Simile or Metaphor
Simile or Metaphor Обръщане на плочки
от
Persuasive Techniques
Persuasive Techniques Викторина
от
prefix match
prefix match Категоризиране
HIS HER  possessive adjectives
HIS HER possessive adjectives Викторина
a or an
a or an Група сортиране
от
Fronted adverbial starters random wheel
Fronted adverbial starters random wheel Случайни колело
от
onomatopoeia match up
onomatopoeia match up Мач
от
there, their & they're
there, their & they're Викторина
Sentence openers for persuasive writing
Sentence openers for persuasive writing Обръщане на плочки
от
singular or plural possession
singular or plural possession Група сортиране
months
months Да се класира
Consonant Digraph Game
Consonant Digraph Game Викторина
Prepositions
Prepositions Случайни колело
Modal Verbs Spinner
Modal Verbs Spinner Случайни колело
от
figurative language
figurative language Викторина
от
Metaphor or simile
Metaphor or simile Група сортиране
pronouns
pronouns Липсваща дума
Adverbs
Adverbs Група сортиране
от
Group sort - Present Perfect
Group sort - Present Perfect Група сортиране
im il ir in prefixes
im il ir in prefixes Категоризиране
от
Word Class sort
Word Class sort Група сортиране
от
similes and metaphors
similes and metaphors Викторина
от
Word classes
Word classes Случайни колело
Past tense verbs
Past tense verbs Случайни колело
от
Matching pairs french fruit
Matching pairs french fruit Съвпадение на двойки
Book Talk
Book Talk Случайни колело
-able/-ible
-able/-ible Викторина
Present perfect tense Group sort
Present perfect tense Group sort Група сортиране
#SEWales Sort similes and metaphors
#SEWales Sort similes and metaphors Група сортиране
Apostrophe omission
Apostrophe omission Намери съвпадение
от
Features of non-chronological reports
Features of non-chronological reports Викторина
Fronted adverbials
Fronted adverbials Мач
Preposition spinner
Preposition spinner Случайни колело
от
conjunctions
conjunctions Липсваща дума
от Анонимен
Singular to plural
Singular to plural Намери съвпадение
Letter Writing
Letter Writing Викторина
More homophone practice
More homophone practice Липсваща дума
Find the match - Irregular plurals
Find the match - Irregular plurals Намери съвпадение
Y3 irregular verbs past tense flip tiles
Y3 irregular verbs past tense flip tiles Намери съвпадение
Възстановяване на авто-записаната: ?