Общността

Primary school vc111a

Примери от нашата общност

10000+ резултата за "primary school vc111a"

Blends (BL)
Blends (BL) Търсене на дума
Sight Words
Sight Words Отваряне на кутията
The Alphabet
The Alphabet Мач
 /at/ Word Family
/at/ Word Family Съвпадение на двойки
Phonics- Long /a/
Phonics- Long /a/ Търсене на дума
Asking and Telling Sentences
Asking and Telling Sentences Случайни колело
Word jumble
Word jumble Анаграма
Cross section of a volcano
Cross section of a volcano Етикетирани диаграма
Interview Tips for P6
Interview Tips for P6 Вярно или невярно
Primary Reading (Satpin 1 phrases)
Primary Reading (Satpin 1 phrases) Викторина
P6 ice breaker game
P6 ice breaker game Случайни колело
Spell Me - Objects that Sink or Float
Spell Me - Objects that Sink or Float Намери съвпадение
Spot2.1 My letters: satpin
Spot2.1 My letters: satpin Случайни карти
Simon Says: Make the facial expression or show the body language.
Simon Says: Make the facial expression or show the body language. Случайни колело
Phonics S- and A- (identify the pic)
Phonics S- and A- (identify the pic) Изображение тест
Profit and Loss Quiz
Profit and Loss Quiz Gameshow викторина
satpin + it's
satpin + it's Случайни карти
✔️ Wordsearch - Hidden H Words ✔️
✔️ Wordsearch - Hidden H Words ✔️ Търсене на дума
от
Weather: Weather Instruments
Weather: Weather Instruments Изображение тест
Different Food types
Different Food types Балон поп
Phonics S- and A-
Phonics S- and A- Отваряне на кутията
Weather: Weather Symbols
Weather: Weather Symbols Мач
Production and Distribution (Resources)
Production and Distribution (Resources) Викторина
The Earth's Resources: Renewable or Non-renewable
The Earth's Resources: Renewable or Non-renewable Група сортиране
Phonics b- and r-
Phonics b- and r- Група сортиране
Spot2.2 Actions 1
Spot2.2 Actions 1 Случайни колело
Beginning sounds
Beginning sounds Викторина
Reading Comprehension - Drawing Conclusion
Reading Comprehension - Drawing Conclusion Мач
Months of the year
Months of the year Търсене на дума
Short /o/ words
Short /o/ words Случайни колело
Different Food Groups
Different Food Groups Група сортиране
Identify the different vehicles
Identify the different vehicles Изображение тест
Phonics sound game a- and t-
Phonics sound game a- and t- Група сортиране
Types of celebrations in SVG
Types of celebrations in SVG Мач
How many? Numbers 1-10
How many? Numbers 1-10 Викторина
Geometry: Identifying Parts of a Circle
Geometry: Identifying Parts of a Circle Етикетирани диаграма
Mr clack
Mr clack Случайни колело
Geometry: Lines and Angles
Geometry: Lines and Angles Мач
The Earth's Resources: Soil
The Earth's Resources: Soil Случайни колело
Animals & habitat
Animals & habitat Изображение тест
Reading
Reading Unjumble
Solar System: Planets
Solar System: Planets Етикетирани диаграма
Spot2.1 My animals
Spot2.1 My animals Случайни карти
Spot2.2  Actions 1
Spot2.2 Actions 1 Мач
Spot2.2 Teddy
Spot2.2 Teddy Етикетирани диаграма
Spot2.1 Starter Module Hello
Spot2.1 Starter Module Hello Случайни карти
Spot2.1 My animals
Spot2.1 My animals Вярно или невярно
St. Vincent and Greandines National Dish and Drink
St. Vincent and Greandines National Dish and Drink Група сортиране
Spot2.1 plurals
Spot2.1 plurals Викторина
Spot2.2 Teddy's wonderful
Spot2.2 Teddy's wonderful Мач
Measurement - Area and Perimeter
Measurement - Area and Perimeter Gameshow викторина
Geometry - 3Dshapes
Geometry - 3Dshapes Мач
Tourism
Tourism Gameshow викторина
Pronouns
Pronouns Викторина
A or an?
A or an? Група сортиране
Spot2.2 Teddy's wonderful
Spot2.2 Teddy's wonderful Unjumble
AS2 U9.6 Sentences
AS2 U9.6 Sentences Unjumble
AS2 U10.2-3 Grammar
AS2 U10.2-3 Grammar Викторина
AS2 U10 Grammar tenses
AS2 U10 Grammar tenses Група сортиране
Current affairs of the Caribbean heads of governments
Current affairs of the Caribbean heads of governments Вярно или невярно
Възстановяване на авто-записаната: ?