Общността

Science Integrated

Примери от нашата общност

10000+ резултата за "science integrated"

Female Reproductive System
Female Reproductive System Етикетирани диаграма
Sexually Transmitted Infections (STIs)
Sexually Transmitted Infections (STIs) Търсене на дума
Types of teeth
Types of teeth Викторина
Contraceptives
Contraceptives Декодиране
Function of the Male and female reproductive systems
Function of the Male and female reproductive systems Мач
The skeleton system
The skeleton system Етикетирани диаграма
Function of parts of the digestive system
Function of parts of the digestive system Етикетирани диаграма
Importance of food
Importance of food Викторина
Structure and function of the male reproductive system
Structure and function of the male reproductive system Мач
The menstrual cycle
The menstrual cycle Викторина
Matter
Matter Викторина
Short discussion explaining the need for a transport system
Short discussion explaining the need for a transport system Липсваща дума
Description of the process of digestion
Description of the process of digestion Липсваща дума
Structure and function of blood cells
Structure and function of blood cells Викторина
Process of digestion
Process of digestion Викторина
Structure and Function of blood vessels
Structure and Function of blood vessels Викторина
Human Reproduction
Human Reproduction Викторина
Asexual Reproduction in Animals
Asexual Reproduction in Animals Викторина
Structure and function of the female reproductive system
Structure and function of the female reproductive system Мач
Food web Terminologies
Food web Terminologies Декодиране
Food chain
Food chain Викторина
The signifance of a transport system
The signifance of a transport system Вярно или невярно
Parts of the digestive system
Parts of the digestive system Етикетирани диаграма
Osmosis, Diffusion and Active transport
Osmosis, Diffusion and Active transport Викторина
Cropping Techniques
Cropping Techniques Флаш карти
The Rhesus Factor
The Rhesus Factor Викторина
Microbes
Microbes Палач
Food web
Food web Етикетирани диаграма
Sexual Reproduction in humans Exam
Sexual Reproduction in humans Exam Викторина
Digestion terminologies
Digestion terminologies Декодиране
Parts of the digestive system and function
Parts of the digestive system and function Мач
Benefits of exercise
Benefits of exercise Викторина
Photosynthesis
Photosynthesis Викторина
Gaseous exchange
Gaseous exchange Викторина
Sexually Transmitted Infections (STIs)
Sexually Transmitted Infections (STIs) Викторина
The Heart-Location, structures and function
The Heart-Location, structures and function Викторина
Match the structures of the skeleton system to their role.
Match the structures of the skeleton system to their role. Мач
The Skeleton system
The Skeleton system Викторина
Movements of the upper limb (forearm)
Movements of the upper limb (forearm) Викторина
Immunity
Immunity Викторина
Reproduction Terminology
Reproduction Terminology Намери съвпадение
Cardiovascular diseases (CVDs)
Cardiovascular diseases (CVDs) Викторина
Types of joints
Types of joints Изображение тест
Parts of the Male Reproductive System
Parts of the Male Reproductive System Етикетирани диаграма
Mechanism of breathing
Mechanism of breathing Мач
Breathing terminologies
Breathing terminologies Палач
Navigational devices used at sea
Navigational devices used at sea Мач
Methods of Asexual Reproduction in Plants
Methods of Asexual Reproduction in Plants Мач
The physiological effects of exercise.
The physiological effects of exercise. Мач
Ventilation
Ventilation Липсваща дума
Temperature control in household appliances
Temperature control in household appliances Липсваща дума
Methods of Asexual Reproduction
Methods of Asexual Reproduction Мач
Mechanism of breathing
Mechanism of breathing Викторина
Soil Formation
Soil Formation Мач
Detergents
Detergents Липсваща дума
Types of Equilibrium
Types of Equilibrium Група сортиране
Ailments Related to Air Pollution
Ailments Related to Air Pollution Мач
Soapy Vs. Soapless Detergents
Soapy Vs. Soapless Detergents Вярно или невярно
Drugs
Drugs Викторина
Types of Air Masses
Types of Air Masses Група сортиране
Възстановяване на авто-записаната: ?