Общността

Year 7 Latin

Примери от нашата общност

10000+ резултата за "y7 latin"

Stages 1 -3 Nom & Acc Assessment Revision
Stages 1 -3 Nom & Acc Assessment Revision Категоризиране
Stage 3 Nouns and Verbs
Stage 3 Nouns and Verbs Преследване в лабиринт
Perfect and imperfect tenses
Perfect and imperfect tenses Група сортиране
lst conjugation verbs Latin to English crossword
lst conjugation verbs Latin to English crossword Обръщане на плочки
Ist Conjugation Verbs
Ist Conjugation Verbs Обръщане на плочки
St 5 Vocabulary
St 5 Vocabulary Мач
St 7 Vocabulary
St 7 Vocabulary Мач
Stage 8 Verb Revision II
Stage 8 Verb Revision II Отваряне на кутията
St 2 Vocabulary
St 2 Vocabulary Мач
St 4 Vocabulary
St 4 Vocabulary Мач
Sorting nouns
Sorting nouns Група сортиране
Singular vs plural nouns
Singular vs plural nouns Група сортиране
1st conjugation endings
1st conjugation endings Съвпадение на двойки
Which words are verbs? (doing words)
Which words are verbs? (doing words) Фрасвам-а-мол
St 8 Preparation: sorting nouns
St 8 Preparation: sorting nouns Група сортиране
St 1 Vocabulary
St 1 Vocabulary Мач
St 6 Vocabulary
St 6 Vocabulary Мач
The verb 'to be'
The verb 'to be' Мач
1 DECLENSION VOCAB
1 DECLENSION VOCAB Преследване в лабиринт
от
St 8 Vocabulary
St 8 Vocabulary Мач
St 7 Verb matching
St 7 Verb matching Мач
Ist conjugation verbs English to Latin
Ist conjugation verbs English to Latin Случайни колело
Stage 11 Vocabulary
Stage 11 Vocabulary Мач
Latin Exam Revision
Latin Exam Revision Липсваща дума
от
Minimus chapter 5
Minimus chapter 5 Мач
Minimus Chapter 4
Minimus Chapter 4 Мач
Minimus - Chapter 3
Minimus - Chapter 3 Мач
Stage 7 vocabulary
Stage 7 vocabulary Обръщане на плочки
Tenses of amo: find the match
Tenses of amo: find the match Намери съвпадение
Vocab séance 4
Vocab séance 4 Търсене на дума
Stage 6 Perfect & Imperfect
Stage 6 Perfect & Imperfect Мач
Stage 2
Stage 2 Мач
CLC Stage 8 Accusatives
CLC Stage 8 Accusatives Фрасвам-а-мол
OLA LATIN 1, Revision 2
OLA LATIN 1, Revision 2 Мач
от
Perfect and Imperfect  Verbs
Perfect and Imperfect Verbs Мач
Vocab Revision
Vocab Revision Мач
Year 7 Verb Practice 2
Year 7 Verb Practice 2 Gameshow викторина
от
Spot the VERBS!
Spot the VERBS! Фрасвам-а-мол
Year 7 Words, OLA Latin 1, p. 15
Year 7 Words, OLA Latin 1, p. 15 Мач
от
Accusative Singular
Accusative Singular Фрасвам-а-мол
Roman Life
Roman Life Отваряне на кутията
Year 7 Verb Practice 1
Year 7 Verb Practice 1 Балон поп
от
Noun endings
Noun endings Категоризиране
Which words are PLURAL NOUNS?
Which words are PLURAL NOUNS? Фрасвам-а-мол
Verb Endings - Stage 4
Verb Endings - Stage 4 Мач
OLA Year 7 Latin Revision 4
OLA Year 7 Latin Revision 4 Мач
от
Accusative?
Accusative? Фрасвам-а-мол
OLA LATIN 1, Revision 1
OLA LATIN 1, Revision 1 Мач
от
OLA Year 7 Revision 2
OLA Year 7 Revision 2 Мач
от
Stage 3 Vocabulary
Stage 3 Vocabulary Мач
Identify the god!
Identify the god! Етикетирани диаграма
Stage 8 Vocab
Stage 8 Vocab Мач
OLA Year 7 Revision 3
OLA Year 7 Revision 3 Мач
от
Stage 6 Past Tense
Stage 6 Past Tense Съвпадение на двойки
Stage 4  Verb Match
Stage 4 Verb Match Мач
Felix et fur
Felix et fur Мач
Възстановяване на авто-записаната: ?