Общността

Початкова освіта English Present simple

Примери от нашата общност

10000+ резултата за "початкова освіта english present simple"

Present Simple
Present Simple Липсваща дума
Present Simple/Continuous
Present Simple/Continuous Викторина
Present Simple usuallu/ always/ never/ often.....
Present Simple usuallu/ always/ never/ often..... Викторина
Present Simple/Continuous/Future
Present Simple/Continuous/Future Unjumble
Present Simple questions
Present Simple questions Липсваща дума
Present Simple negative
Present Simple negative Липсваща дума
My day
My day Етикетирани диаграма
Present Simple vs Present Continuous easy
Present Simple vs Present Continuous easy Вярно или невярно
Present Simple and Present Continuous Questions
Present Simple and Present Continuous Questions Случайни колело
Present Simple/Actions
Present Simple/Actions Мач
Present Simple 35 sentences
Present Simple 35 sentences Unjumble
Present Simple
Present Simple Липсваща дума
Present Simple -s, -es, -ies (warm up)
Present Simple -s, -es, -ies (warm up) Група сортиране
GG3 U1.3 Pr Simple vs Pr Continuous
GG3 U1.3 Pr Simple vs Pr Continuous Група сортиране
Present Simple usually/ always/ never/ often.....
Present Simple usually/ always/ never/ often..... Викторина
Present Simple
Present Simple Викторина
Present simple
Present simple Викторина
Present Simple
Present Simple Липсваща дума
Rules
Rules Категоризиране
Real Life. Elementary. Unit 1. Present Siple questions
Real Life. Elementary. Unit 1. Present Siple questions Случайни колело
am, is, are (questions)
am, is, are (questions) Викторина
AM IS ARE (questions)
AM IS ARE (questions) Unjumble
Have/Has got - Speaking cards
Have/Has got - Speaking cards Случайни карти
verbs
verbs Мач
Present Simple (I do) or the Present Continuous (I am doing) Oxford Practice Grammar Basic Unit 7 Ex.A
Present Simple (I do) or the Present Continuous (I am doing) Oxford Practice Grammar Basic Unit 7 Ex.A Викторина
Special questions, Present Simple
Special questions, Present Simple Unjumble
Present Simple vs Present Continuous
Present Simple vs Present Continuous Случайни карти
GG1 Grammar 6.2
GG1 Grammar 6.2 Липсваща дума
Present Simple (+/-/?) 2nd grade
Present Simple (+/-/?) 2nd grade Викторина
Present Simple he she it +s
Present Simple he she it +s Викторина
Go Getter 1 - Grammar 6.2
Go Getter 1 - Grammar 6.2 Липсваща дума
Present Simple (+/-/?) for kids
Present Simple (+/-/?) for kids Отваряне на кутията
Present Simple (doesn't/do)
Present Simple (doesn't/do) Викторина
Present Simple (-, s)
Present Simple (-, s) Викторина
Adverbs of frequency+present simple
Adverbs of frequency+present simple Unjumble
Questions Present Simple (Grammar lesson)
Questions Present Simple (Grammar lesson) Случайни колело
always, sometimes, never, every day
always, sometimes, never, every day Unjumble
Present Simple
Present Simple Вярно или невярно
smart junior 3 unit 8 verbs past present
smart junior 3 unit 8 verbs past present Група сортиране
Present Simple. Questions
Present Simple. Questions Случайни карти
Present Simple vs Present Continuous easy
Present Simple vs Present Continuous easy Вярно или невярно
Present Simple/Continuous. Questions 3
Present Simple/Continuous. Questions 3 Случайни карти
 Present Sim. or Pres. Cont.
Present Sim. or Pres. Cont. Викторина
Present Simple. Affirmative
Present Simple. Affirmative Gameshow викторина
 Present Simple - choose positive, negative or question
Present Simple - choose positive, negative or question Случайни карти
4.1 _Present Simple questions
4.1 _Present Simple questions Отваряне на кутията
Present Simple
Present Simple Викторина
Present Simple
Present Simple Случайни карти
GG1 Unit 6.3 How often do you...
GG1 Unit 6.3 How often do you... Случайни карти
Present Simple. Questions
Present Simple. Questions Unjumble
Present Simple. Correct or wrong?
Present Simple. Correct or wrong? Вярно или невярно
Present Tenses Time markers
Present Tenses Time markers Група сортиране
Present Simple
Present Simple Викторина
Present Continuous Affirmative
Present Continuous Affirmative Unjumble
Go Getter 3 | 1.3
Go Getter 3 | 1.3 Викторина
Present simple Adverbs of frequency
Present simple Adverbs of frequency Случайни карти
Present Simple (don`t/doesn`t )
Present Simple (don`t/doesn`t ) Викторина
Present Simple
Present Simple Липсваща дума
Present simple vs present continuous
Present simple vs present continuous Липсваща дума
PRESENT SIMPLE - QUESTIONS
PRESENT SIMPLE - QUESTIONS Unjumble
Възстановяване на авто-записаната: ?