Общността

Match and count

Примери от нашата общност

10 000+ резултата за "match and count"

Count to 10
Count to 10 Етикетирани диаграма
read and match 2
read and match 2 Етикетирани диаграма
read and match
read and match Етикетирани диаграма
read and match 3
read and match 3 Етикетирани диаграма
FURNITURE
FURNITURE Мач
Past Continuous
Past Continuous Отваряне на кутията
KITCHEN
KITCHEN Мач
At the restaurant
At the restaurant Етикетирани диаграма
Alphabet match the letters
Alphabet match the letters Мач
count toys
count toys Мач
water
water Мач
Match countries and capitals
Match countries and capitals Мач
How many? Count and Learn
How many? Count and Learn Вярно или невярно
test 5 Starters Writing
test 5 Starters Writing Етикетирани диаграма
Match small and capital letters
Match small and capital letters Намери съвпадение
Teen and ty numbers (easy match)
Teen and ty numbers (easy match) Намери съвпадение
Have questions
Have questions Отваряне на кутията
New Year and Christmas
New Year and Christmas Намери съвпадение
FF2 unit 6 match
FF2 unit 6 match Мач
Match Numbers 10-100
Match Numbers 10-100 Мач
Match Countries&Nationalities
Match Countries&Nationalities Мач
Family and Friends Revision
Family and Friends Revision Група сортиране
Shapes match
Shapes match Мач
Zero and First Conditional
Zero and First Conditional Случайни карти
Count 1-20 listening
Count 1-20 listening Викторина
FF4 Unit 4 (Possessive pronouns and adjectives)
FF4 Unit 4 (Possessive pronouns and adjectives) Викторина
FF4 Unit 4 (Adverbs and Adjectives)
FF4 Unit 4 (Adverbs and Adjectives) Викторина
ff2 unit 2(2)
ff2 unit 2(2) Мач
F&F3 Unit 12 and/or/but
F&F3 Unit 12 and/or/but Викторина
ff2 unti 1(2)
ff2 unti 1(2) Мач
ff1 unit 7
ff1 unit 7 Мач
We've got English Unit 5
We've got English Unit 5 Мач
FF4 Unit 1 (What do you like for breakfast?: Words)
FF4 Unit 1 (What do you like for breakfast?: Words) Намери съвпадение
FF4 Unit 1 (words)
FF4 Unit 1 (words) Намери съвпадение
ff2 unit 6(2)
ff2 unit 6(2) Мач
Weather and Clothes. Read and Match
Weather and Clothes. Read and Match Мач
Jobs
Jobs Намери съвпадение
Look at the photos! (Family and friends, 2)
Look at the photos! (Family and friends, 2) Викторина
ABCD (Family and Friends)
ABCD (Family and Friends) Мач
Halloween
Halloween Мач
от
Lesson Four (Family and Friends)
Lesson Four (Family and Friends) Търсене на дума
Lesson Three (Family and Friends)
Lesson Three (Family and Friends) Търсене на дума
Lesson One (Family and Friends)
Lesson One (Family and Friends) Търсене на дума
F&F3 UNIT 9 QUIZ comparative and superlative
F&F3 UNIT 9 QUIZ comparative and superlative Викторина
Let's count  1 to 10
Let's count 1 to 10 Викторина
match Clothes
match Clothes Етикетирани диаграма
Academy Stars 2. Unit 5. What are they doing? listen and match
Academy Stars 2. Unit 5. What are they doing? listen and match Етикетирани диаграма
FF 1 unit 10 grammar
FF 1 unit 10 grammar Мач
Match and write
Match and write Мач
Match the words continents and cardinal directions
Match the words continents and cardinal directions Етикетирани диаграма
FF4 Unit 4 (words: conveyor belt)
FF4 Unit 4 (words: conveyor belt) Гледайте и запомнете
FF4 Unit 2 (words: conveyor belt)
FF4 Unit 2 (words: conveyor belt) Гледайте и запомнете
Comparative and superlative
Comparative and superlative Анаграма
Match Countries&Nationalities
Match Countries&Nationalities Мач
Posessives
Posessives Викторина
F&F 2 Unit 2 Feelings open the box
F&F 2 Unit 2 Feelings open the box Отваряне на кутията
Past Simple (+/-)
Past Simple (+/-) Викторина
True or false? Comparative adjectives.
True or false? Comparative adjectives. Вярно или невярно
Възстановяване на авто-записаната: ?