Общността

5th Grade

Примери от нашата общност

10 000+ резултата за "5th grade"

Body Systems
Body Systems Gameshow викторина
от
Past Simple - regular verbs
Past Simple - regular verbs Unjumble
Fact vs Opinion
Fact vs Opinion Gameshow викторина
Morning Meeting --  Truth or Dare
Morning Meeting -- Truth or Dare Отваряне на кутията
Food Chain Diagram
Food Chain Diagram Етикетирани диаграма
от
Formation of Fossil Fuels
Formation of Fossil Fuels Да се класира
CVCe
CVCe Викторина
от
Text Features 1
Text Features 1 Етикетирани диаграма
от
Animal Classification Group Sort
Animal Classification Group Sort Група сортиране
от
Microorganisms Test Review
Microorganisms Test Review Gameshow викторина
от
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC Етикетирани диаграма
от
Adjectives
Adjectives Фрасвам-а-мол
от
Conductors and Insulators Sort
Conductors and Insulators Sort Група сортиране
от
Multiplying Fractions
Multiplying Fractions Мач
 ( sw-sp)
( sw-sp) Викторина
ADJECTIVES: comparative (2)
ADJECTIVES: comparative (2) Съвпадение на двойки
от
Properties of Matter Vocabulary
Properties of Matter Vocabulary Мач
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions Unjumble
от
Organisms - Ecosystems
Organisms - Ecosystems Викторина
Light Energy Gameshow Quiz
Light Energy Gameshow Quiz Gameshow викторина
Text Structures
Text Structures Група сортиране
от
Water Cycle Week 1
Water Cycle Week 1 Мач
Predicting Moon Phases
Predicting Moon Phases Етикетирани диаграма
от
-able -ible Match Up
-able -ible Match Up Мач
от
Rotation Vs. Revolution
Rotation Vs. Revolution Фрасвам-а-мол
Place Value of Decimals
Place Value of Decimals Мач
States of Matter Vocabulary
States of Matter Vocabulary Мач
READING Point of View 1st and 3rd Person
READING Point of View 1st and 3rd Person Група сортиране
Context Clues
Context Clues Викторина
от
Suffix -al Words and Meanings
Suffix -al Words and Meanings Намери съвпадение
5th Grade Context Clues
5th Grade Context Clues Викторина
Clouds
Clouds Мач
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Довършете изречението
от
Two-Step Word Problems
Two-Step Word Problems Отваряне на кутията
me gusta / no me gusta
me gusta / no me gusta Случайни карти
Reflection or Refraction
Reflection or Refraction Група сортиране
Reading fractions and decimals
Reading fractions and decimals Балон поп
Properties of Matter Task Cards
Properties of Matter Task Cards Gameshow викторина
Equivalent Fractions
Equivalent Fractions Намери съвпадение
Plant and Animal Cells Quiz
Plant and Animal Cells Quiz Викторина
от
able/ible
able/ible Довършете изречението
от
Fact or Opinion
Fact or Opinion Група сортиране
Classifying Animals Sort
Classifying Animals Sort Група сортиране
от
Figurative Language 1 - examples
Figurative Language 1 - examples Група сортиране
Author's Purpose
Author's Purpose Балон поп
Earth's Rotation and Revolution
Earth's Rotation and Revolution Мач
World War II Vocabulary
World War II Vocabulary Намери съвпадение
от
Matching Numerical Expressions
Matching Numerical Expressions Мач
Informative Essay Sort
Informative Essay Sort Група сортиране
Weather Week 4 - Fronts
Weather Week 4 - Fronts Мач
CS Human Body Systems
CS Human Body Systems Група сортиране
Order of Operations PEMDAS
Order of Operations PEMDAS Gameshow викторина
Prepositions - IN / ON / AT
Prepositions - IN / ON / AT Група сортиране
Force and Motion
Force and Motion Балон поп
ADJECTIVES: comparative (4)
ADJECTIVES: comparative (4) Вярно или невярно
от
Volume of Rectangular Prisms
Volume of Rectangular Prisms Викторина
HOW MANY SYLLABLES?
HOW MANY SYLLABLES? Група сортиране
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Викторина
от
Възстановяване на авто-записаната: ?