Общността

1st Grade

Примери от нашата общност

10000+ резултата за "g1"

Fry 1st 100 Missing Words
Fry 1st 100 Missing Words Липсваща дума
First Grade Trick Words
First Grade Trick Words Липсваща дума
от
First Grade Sight Words
First Grade Sight Words Случайни колело
Capitalization
Capitalization Gameshow викторина
Adding and Subtracting Word Problems
Adding and Subtracting Word Problems Отваряне на кутията
ai/ay
ai/ay Група сортиране
Unit 2-4 Real and Nonsense Words - Level 1
Unit 2-4 Real and Nonsense Words - Level 1 Случайни карти
от
Bossy R
Bossy R Преследване в лабиринт
от
Character Traits
Character Traits Група сортиране
от
-ing , -ang, -ong
-ing , -ang, -ong Група сортиране
Text Features: Find the Match
Text Features: Find the Match Намери съвпадение
от
WEATHER
WEATHER Мач
CVC-CVCe Match
CVC-CVCe Match Намери съвпадение
时间(Time)
时间(Time) Случайни колело
Open/Closed Vowel Words Divided by Syllable
Open/Closed Vowel Words Divided by Syllable Случайни карти
от
Teen Numbers
Teen Numbers Случайни колело
от
money: coins
money: coins Случайни колело
Sort U and O
Sort U and O Група сортиране
Balloon Pop Contractions
Balloon Pop Contractions Балон поп
от
Parts of a Picture Graph
Parts of a Picture Graph Етикетирани диаграма
Short o Airplane
Short o Airplane Самолет
от
Scrambled Sentences
Scrambled Sentences Unjumble
Adding Tens and Hundreds
Adding Tens and Hundreds Намери съвпадение
Place Value
Place Value Намери съвпадение
от
Magic E Words Hangman
Magic E Words Hangman Палач
от
Fundations Level 1 Unit 4
Fundations Level 1 Unit 4 Викторина
ones and tens
ones and tens Мач
от
Solid, Liquid, Gas- Sort
Solid, Liquid, Gas- Sort Група сортиране
ing, ang, ung, ong sort FUNDATIONS UNIT 7 LEVEL 1
ing, ang, ung, ong sort FUNDATIONS UNIT 7 LEVEL 1 Група сортиране
Adding Tens
Adding Tens Намери съвпадение
 Unscramble Sentences - FUNdations U7 W1
Unscramble Sentences - FUNdations U7 W1 Unjumble
 Needs and Wants for First Grade
Needs and Wants for First Grade Група сортиране
от
Addition
Addition Викторина
Nonsense Words
Nonsense Words Случайни карти
Comparing Numbers
Comparing Numbers Gameshow викторина
WRS 1.5 Sentences for Chess with Dan
WRS 1.5 Sentences for Chess with Dan Мач
от
SPEAKING TIME (A1)
SPEAKING TIME (A1) Отваряне на кутията
Save, Spend or Donate
Save, Spend or Donate Група сортиране
от
Current Unit 2 Words - Level 1
Current Unit 2 Words - Level 1 Случайни карти
от
Mystery Number! Tens and Ones
Mystery Number! Tens and Ones Намери съвпадение
от
Vowel Teams
Vowel Teams Случайни колело
vowel teams
vowel teams Липсваща дума
Fraction Sort
Fraction Sort Група сортиране
 Comparative and Superlative adjectives
Comparative and Superlative adjectives Викторина
Noun and Verb Sort
Noun and Verb Sort Група сортиране
Problem and Solution
Problem and Solution Мач
от
Long A
Long A Самолет
от
Ou/Ow
Ou/Ow Фрасвам-а-мол
Unit 7 Glued Sounds w/ suffix -s
Unit 7 Glued Sounds w/ suffix -s Случайни карти
от
28 palavras
28 palavras Търсене на дума
от
Synonyms
Synonyms Gameshow викторина
 match the digraph wh, th, sh, ch
match the digraph wh, th, sh, ch Намери съвпадение
Verbs
Verbs Преследване в лабиринт
Green Lesson 8 Phonics Word Work
Green Lesson 8 Phonics Word Work Изображение тест
от
Thanksgiving Match
Thanksgiving Match Съвпадение на двойки
от
dr gr blends sort
dr gr blends sort Група сортиране
Word Problems with Three Addends
Word Problems with Three Addends Случайни карти
от
Adding/Subtracting
Adding/Subtracting Случайни колело
Place value
Place value Балон поп
Възстановяване на авто-записаната: ?