Общността

Spelling Prefixes

Примери от нашата общност

10 000+ резултата за "spelling prefixes"

Prefixes pre-, dis-, mis-
Prefixes pre-, dis-, mis- Анаграма
mis- and pro- sort
mis- and pro- sort Група сортиране
от
Prefixes
Prefixes Намери съвпадение
от
Prefixes in, un, re
Prefixes in, un, re Анаграма
Prefix Pro
Prefix Pro Случайни карти
Pre, Dis, Mis Level 1
Pre, Dis, Mis Level 1 Анаграма
3.2 sentences with prefixes
3.2 sentences with prefixes Довършете изречението
от
Prefixes un-, re-, dis-
Prefixes un-, re-, dis- Палач
от
Prefixes
Prefixes Викторина
Prefix Match-Up
Prefix Match-Up Мач
Spelling with Doubling Rule - Book 4 & 5
Spelling with Doubling Rule - Book 4 & 5 Викторина
-CE or -SE?
-CE or -SE? Група сортиране
ph or f / ff ?
ph or f / ff ? Група сортиране
7.2 dge with picture clues
7.2 dge with picture clues Палач
от
/oi/ spellings: oi and oy
/oi/ spellings: oi and oy Gameshow викторина
от
Plural endings quiz -s, -es, -ies
Plural endings quiz -s, -es, -ies Викторина
от
3.1 and 3.2 k, c, ck Hangman
3.1 and 3.2 k, c, ck Hangman Палач
от
Words with ea
Words with ea Фрасвам-а-мол
от
consonant clusters
consonant clusters Gameshow викторина
от
6.1 multi-syllable unjumble
6.1 multi-syllable unjumble Unjumble
от
Final Blends (Ending t Blends) - Find the Match
Final Blends (Ending t Blends) - Find the Match Намери съвпадение
от
Two sounds of oo sort
Two sounds of oo sort Група сортиране
They're Their There sentences
They're Their There sentences Довършете изречението
Doubling Rule
Doubling Rule Викторина
Spelling /ow/ ou ow
Spelling /ow/ ou ow Викторина
Barton 8.1
Barton 8.1 Група сортиране
10.7.19 Word Wall Words
10.7.19 Word Wall Words Отваряне на кутията
от
Book 3 Rules Sorting Game
Book 3 Rules Sorting Game Група сортиране
от
3.2 sentences with Latin bases and prefixes
3.2 sentences with Latin bases and prefixes Палач
от
AU or AW? (Barton 8.7)
AU or AW? (Barton 8.7) Викторина
1.4 to 1.5 words with pictures
1.4 to 1.5 words with pictures Анаграма
от
-nk sort
-nk sort Група сортиране
 c/ck/k Rule
c/ck/k Rule Група сортиране
от
Long e spellings
Long e spellings Анаграма
Missing Word au and aw
Missing Word au and aw Довършете изречението
Barton 9.4
Barton 9.4 Случайни карти
CVC Short Vowel Game
CVC Short Vowel Game Отваряне на кутията
от
4.1 spelling quiz
4.1 spelling quiz Викторина
от
TION or SION?
TION or SION? Викторина
Contractions
Contractions Мач
CH or TCH at the end
CH or TCH at the end Gameshow викторина
от
Doubling Rule
Doubling Rule Викторина
от
(k) Spelling Gameshow_k, c//ck
(k) Spelling Gameshow_k, c//ck Gameshow викторина
7.2 -ance/-ence
7.2 -ance/-ence Група сортиране
от
2.2 c or ck? quiz
2.2 c or ck? quiz Викторина
от
7.4 tion/sion with pictures
7.4 tion/sion with pictures Викторина
от
Long E sound
Long E sound Фрасвам-а-мол
Cry Baby- 2 sounds of final Y
Cry Baby- 2 sounds of final Y Група сортиране
3.3 Latin bases word sort
3.3 Latin bases word sort Група сортиране
от
ai words
ai words Викторина
-GE or -DGE?
-GE or -DGE? Група сортиране
Wilson 5.3  with pictures
Wilson 5.3 with pictures Палач
от
Barton 7.4 Pick the Real Word
Barton 7.4 Pick the Real Word Gameshow викторина
Suffix  -s and -es
Suffix -s and -es Викторина
от
Spelling Quiz gameshow
Spelling Quiz gameshow Gameshow викторина
C, CK, or K? (medial phoneme)
C, CK, or K? (medial phoneme) Група сортиране
Barton 4.1 Syllable Sorting (nonsense words)
Barton 4.1 Syllable Sorting (nonsense words) Група сортиране
Latin Bases -ct picture match
Latin Bases -ct picture match Палач
от
Greek Root Words
Greek Root Words Случайни колело
Възстановяване на авто-записаната: ?