Създаване на по-добри уроци по-бързо

Контакт


Имейл адрес:
Twitter:
Пощенски:
Visual Education Ltd
85 East Avenue
Oxford
OX4 1XR
United Kingdom

Често задавани въпроси


Как мога да поправя потребителски акаунт проблем?

Някои често срещани въпроси могат да бъдат сортирани онлайн:

Забравена парола
Редактиране на личните данни
Управление на плащания

Други въпроси могат да бъдат сортирани по електронната поща help@wordwall.net.Как сигнал за проблем или да направи искане?

Да представят идеята за подобрение или отчет там са обратна връзка кутии Ако сте превъртете до долната част на повечето страници.

Алтернативно имейл екипа за развитие на help@wordwall.net.