1) at 2) it 3) me 4) and 5) can 6) is 7) the 8) in 9) no 10) on 11) an 12) zap 13) a 14) zap 15) as 16) zap

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?