Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) 35-27= a) 12 b) 6 c) 8 d) 9 e) 11 f) 7 2) 41-26 a) 15 b) 16 c) 17 d) 18 e) 19 f) 20 3) Кое число е с 12 по-голямо от 19? a) 7 b) 17 c) 31 d) 21 e) 41 f) 22 4) 92-63= a) 31 b) 16 c) 39 d) 29 e) 24 f) 19 5) 76-56= a) 20 b) 10 c) 24 d) 15 e) 30 f) 16 6) 45-19 a) 26 b) 0 c) 25 d) 29 e) 34 f) 44 7) Кое число е с 23 по-голямо от 64? a) 123 b) 41 c) 31 d) 88 e) 87 f) 130 8) Кое число е с 50 по-малко от 90? a) 20 b) 140 c) 40 d) 10 e) 100 f) 50 9) Кое число е с 12 по-малко от 34? a) 22 b) 33 c) 36 d) 46 e) 26 f) 11 10) Кое число е с 22 по-голямо от 22? a) 0 b) 44 c) 24 d) 34 e) 54 f) 40

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо