Polar, Temperate, Arid, Tropical, Mediterranean , Mountainous.

Climate Zones - Year 4

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?