a shirt, a jumper, a pair of socks, a pair of shoes, a bag, a pair of trousers, a coat, a dress, a pair of jeans, a hat, a skirt, a T-shirt,

04c-3 Clothes basic - all 12 items (from Racing to English)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?