bananas, apples, oranges, strawberries, cherries, lemons,

05b Fruit 1 (six items) from Racing to English

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?