bananas, pineapples, watermelons, pears, apples, lemons, cherries, oranges, peaches, dates, coconuts, strawberries,

05b Fruit 3 (all 12 items) from Racing to English

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?