a bed, a bedside table, a dressing table, a telephone, a lamp, a pillow, a wardrobe, a window,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?