an ambulance, a bike, a bus, a car, a fire engine, a lorry, a motorbike, a taxi, a van,

08a Vehicles (from Racing to English)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?