1) 牛 a) b) c) d) 2) 狗 a) b) c) d) 3) 马 a) b) c) d) 4) 羊 a) b) c) d) 5) 小鸟 a) b) c) d) 6) 小鱼 a) b) c) d) 7) 小猫 a) b) c) d) 8) 小鸡 a) b) c) d)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?