Rigid - Materials that do not bend., Flexible - Materials that bend., Rough - The surface of the material is bumpy., Smooth - The surface of the material is flat., Hard - The material will not change shape., Soft - The material is soft to touch.,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?