Rough: Bottom of shoes, Car tyre, Sandpaper, Smooth: ice, glass, paper,

Y1 Rough or smooth?

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?