1) 2 + 2 = a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8 f) 9

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?