Long U Vowel Teams: ue, ui, ew

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?