You see things with  - your eyes., You hear things with - your ears., You smell things with - your nose., You bite things with - your teeth., You taste things with - your tongue., You hold things with - your hands.,

13d Senses (from Racing to English)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?