Chromosome, Sugar phosphate backbone, Adenine, Thymine, Cytosine, Guanine, Hydrogen bond.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?