a cat, a chicken, a cow, a dog, a donkey, a goat, a goldfish, a horse, a pig, a rabbit, a sheep, a turkey,

14a Farm & pet animals (from Racing to English)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?