Създаване на по-добри уроци по-бързо
un cheval - des chevaux, un oiseau - des oiseaux, un animal - des animaux, un chat - des chats, un hamster - des hamsters, un poisson - des poissons, un cochon d'Inde - des cochons d'Inde,
от

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Общността Emorand Y5 Unit 4

Обединено кралство

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо