1) quinze a) b) c) d) 2) vingt-cinq a) b) c) d) 3) trente a) b) c) d) 4) dix-neuf a) b) c) d) 5) vingt-et-un a) b) c) d) 6) vingt-neuf a) b) c) d) 7) seize a) b) c) d) 8) vingt-six a) b) c) d) 9) dix a) b) c) d) 10) trente-et-un a) b) c) d)

Year 2: Word recognition/numbers to 31 (french)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?