Time management, Problem Solving, Enthusiasm, Initiative, Motivation, Decision-making, Punctual, Organised, Teamwork, Negotiation , Creativity,

Employability skills - matching pairs

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?