Capricorn., Cancer., Arctic., Antarctic, Equator., Arctic = of the North., Ant = not. Antarctic = not the North..

1. Locate and identify major lines of latitude.

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?