Objects: bed, pencil, table, bottle, t shirt, Materials: wood, metal, plastic, glass, cotton,

Object or material?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?