water, oxygen, radiant energy, glucose, carbon dioxide.

Photosynthesis label the diagam

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?