personification, alliteration, simile, language, metaphor, figurative , hyperbole,

What is the Figurative Language?

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?