1) rouge a) b) c) d) 2) jaune a) b) c) d) 3) bleu a) b) c) d) 4) vert a) b) c) d) 5) orange a) b) c) d) 6) violet a) b) c) d) 7) rose a) b) c) d) 8) marron a) b) c) d) 9) gris a) b) c) d) 10) noir a) b) c) d) 11) blanc a) b) c) d)

Les couleurs - KS2 French

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?