1) quatre a) 6 b) 8 c) 14 d) 4 2) quinze a) 2 b) 5 c) 15 d) 25 3) six a) 6 b) 19 c) 21 d) 30 4) deux a) 2 b) 3 c) 20 d) 12 5) sept a) 9 b) 8 c) 7 d) 6 6) trois a) 25 b) 28 c) 30 d) 3 7) dix-huit a) 28 b) 18 c) 8 d) 4 8) neuf a) 19 b) 29 c) 9 d) 31 9) trente-et-un a) 13 b) 31 c) 25 d) 21 10) vingt-six a) 25 b) 27 c) 29 d) 26 11) un a) 3 b) 25 c) 7 d) 1 12) quatorze a) 13 b) 14 c) 15 d) 16 13) douze a) 2 b) 12 c) 20 d) 22 14) vingt huit a) 28 b) 18 c) 30 d) 16 15) trente a) 3 b) 13 c) 23 d) 30

Les chiffres a 31 - French KS2

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?