Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) bathroom a) b) c) d) 2) bedroom a) b) c) d) 3) garden a) b) c) d) 4) house a) b) c) d) 5) kitchen a) b) c) d) 6) living room a) b) c) d)

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо