1) 鸡蛋 a) b) c) d) 2) 面包 a) b) c) d) 3) 牛肉 a) b) c) d) 4) 鸡肉 a) b) c) d) 5) 牛奶 a) b) c) d) 6) 苹果汁 a) b) c) d) 7) 橙汁 a) b) c) d) 8) 咖啡 a) b) c) d) 9) 汽水 a) b) c) d) 10) 薯条 a) b) c) d) 11) 面条  a) b) c) d) 12) 水 a) b) c) d)

Year 5 Food & Drink (2)match the pairs

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?