blend, pour, whisk, boil, fry, roast.

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?