Na2O - Sodium Oxygen, H2O - Hydrogen Oxygen, HCl - Hydrogen Chlorine, LiNO3 - Lithium Nitrogen Oxygen, KBr - Potassium Bromine, MgSO4 - Magnesium Sulphur Oxygen, CH4 - Carbon Hydrogen , MgS - Magnesium Sulphur, NH3 - Nitrogen Hydrogen,

ELEMENTS in COMPOUNDS

Тема

Опции

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?