1) printing press a) 1440 b) 1330 c) 1550 d) 1880 e) 1990 f) 1770 2) paper a) 1330 b) 1000 c) 100 d) 1890 e) 500 f) 1600 3) wheel a) 2000 b) 1500 c) 1100 d) 2 e) around 3.500 BC f) 100

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?